Välkommen till Energigården!

http://agrovast.hosterspace.com/wp-content/uploads/2017/01/divider_09.jpg

Nyheter från Agroväst

alignCenter

 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, är ett nytt arbetsområde inom Energigården.

Agroväst kommer genom Energigården arbeta aktivt
inom fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat
och leder satsningen Främja ett hållbart lantbruk.

 

http://agrovast.hosterspace.com/wp-content/uploads/2017/01/divider_09.jpg

Projekt i programmet

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Läs mer...

Nyhetsarkiv