Välkommen till Energigården!

http://agrovast.hosterspace.com/wp-content/uploads/2017/01/divider_09.jpg

Nyheter från Agroväst

alignCenter

Energigården är Sveriges EIP-Agri Innovationssupport

inom området Förnybar Energi

Med det nya innovationsstödet erbjuds lantbrukare unika möjligheter för att i samarbete med andra utveckla nya idéer inom Förnybar Energi.

EIP-Agri är en kraftfull EU-satsning som ska stödja lantbruket att bli mer produktivt och hållbart.

Kontakta Energigården som har uppdraget att företräda och stötta dig i att utveckla din idé inom Förnybar Energi.

 

Läs mer här >>>

http://agrovast.hosterspace.com/wp-content/uploads/2017/01/divider_09.jpg

Projekt i programmet

Innovationssupport Förnybar energi

Läs mer...

Hästgödsel

Läs mer...

Energieffektivisering

Läs mer...

Nyhetsarkiv