Energigården inbjuder till samarbete!

Energigården samarbetar med lantbrukare, teknikföretag, energikunder, entreprenörer och rådgivare/konsulter i Västra Götaland som är intresserade av att gå före i energiomställningen. 

 
 
 

Energigårdens vision är ett fossilfritt lantbruk!


Västsvenska bönder vill minska sitt eget och samhällets beroende av fossila bränslen! läs här>>
Bakgrundsinformation: Framtidsplan, här>>

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Energigården juni


6/6 Projektutvecklingsmöte i Amsterdam: Förädling av biomassa

14/6 Energigården har styrgruppsmöte

14/6 Wanja Wallemyr på besök, berätta om Qvinnovindar och internationaliseringen

29-30/6 Borgeby Fältdagar, Agroväst deltar, läs mer här>>
 


Sök hjälp inom Innovationssuporten, läs mer här>>

Följ elproduktionen från solceller hos Valle Energi, här>>

Glava Energy Center - Solmodulpark, här>>

Småskaliga eldning av åkerbränslen

Film, se här>>
Broschyr, här>>

 

 

Vill du få Energigårdens nyheter i din mailbox?

Anmäl dig här, info@energigarden.se

 

 

 

Hästgödsel och matavfall skall bli biogas i Göteborgsregionen

Energigården-Agroväst ska i samarbete med Hästföretagarna i Göteborgsregionen, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs Universitet genomföra en förstudie för att ge underlag för beslut om en investering i byggnation av en biogasanläggning i Göteborgsregionen. Där skall bl.a. möjligheterna till samrötning av matavfall med hästgödsel utredas...

Läs hela