Energigården satsar på nätverkande med kommuners miljöinspektörer

I början av juni 2017 samlades ett femtontal kommunala miljöinspektörer från hela Skaraborg – ett nätverk för samverkan i miljöfrågor. Samverkan över kommungränserna är ett bra sätt att bli effektiv i informations- och erfarenhetsutbyte. Ronnie Hollsten, verksamhetsledare för Energigården, passade på tillfället att tala om arbetet med att stötta lantbruksföretag att satsa på fossilfria alternativ i verksamheten. En allmän information gavs om Energigården och arbetet inom Agrovästs sju Forsknings- och Innovationsprogram där det nu görs en satsning på att låta alla ta del av Energigårdens kompetens inom energiområdet. ”Det är en viktig del i att skapa ett långsiktigt hållbart lantbruk,
Läs mer...

Ny satsning ger Västra Götaland frontposition i lantbrukets digitalisering

Redan idag används avancerad teknik för automatisk styrning av traktorer, övervakning av kor som ska kalva och djur som väger sig själva. Förutsättningarna ska nu bli ännu bättre för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa smarta tekniklösningar för en effektiv, hållbar och säker livsmedelsproduktion. Västra Götalandsregionen satsar på att föra samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk. Satsningen sker i samverkan mellan flera tunga aktörer i Skaraborg. – Vi behöver kunna producera mer på samma jordbruksareal och samtidigt göra det uthålligt och med minskad miljöpåverkan. Genom satsningen i projektet Smart Agri vill vi utveckla en plattform
Läs mer...

Ännu ett bra verksamhetsår för Agroväst

5 år, 84 projekt, 188 miljoner utvecklingsresurser till de Gröna Näringarna Agroväst visar även 2016 ett bokslut med balanserad ekonomi. ”Det är inte vår målsättning att generera någon större vinst”, säger Mats Emilson, VD för Agroväst sedan 12 år, ”men det är viktigt att ekonomin är i balans för att vi ska kunna behålla vår trovärdighet och goda renommé”. 2017 har Agroväst verkat inom de gröna näringarna i 25 år med vision om att Västra Götaland ska bli en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är ekonomiskt bärkraftiga. Anmärkningsvärt är att Agroväst under åren 2012-2016 skapat
Läs mer...

Energigården får ny webbsida

I början av mars kommer Energigården att få ett nytt och fräscht utseende på webben. Sidan blir nu mer användarvänlig för dig som väljer att läsa om Energigården i din tabloid och webb. Välkommen till oss på Energigården!
Läs mer...

Agrovästs webbsida får ett ansiktslyft

Välkommen till vår uppdaterade webbsida! Vi hoppas att du ska uppskatta vår nya layout där vi har anpassat utseende och funktioner till att fungera lika bra på stor skärm som på tabloider och smartphones. Vi kommer löpande under våren att uppdatera information om våra forsknings- och innovationsprogram. Välkommen att läsa mer här >>> Våra fyra pågående EU-projekt har egna projektsidor där du kan läsa om arbetet som pågår där just nu. Här finns mer information >>>
Läs mer...

Projektera för solceller

Genom Gröna Möten arrangeras en halvdagsworkshop i hur du tar fram ett förfrågningsunderlag för investering i solcellsanläggning. Workshopen är tänkt för lantbrukare som vill ta steget att satsa på förnybar energikälla – solceller. Inom lantbruket kan just solenergi vara ett bra alternativ för att försörja den egna gården med energi. Här behövs både värme och el även sommartid. Just nu händer det mycket inom området – framför allt är priserna attraktiva och en investering kan snabbt räknas hem. Dessutom är underhållet minimialt. Är du intresserad att delta på Gröna Mötens workshop 9 mars? Anmäl dig på gronamoten.se Har du frågor,
Läs mer...

Ny verksamhetsledare för Energigården

Ronnie Hollsten tillträder som ny verksamhetsledare för Energigården. Ronnie har många års erfarenhet av arbete och projektledning inom energi – och miljöområdet. Närmast kommer Ronnie från det egna bolaget där han har arbetat med hållbarhetsfrågor mot kommuner och det privata näringslivet. – Jag ser framemot att få leda verksamheten inom Energigården, att få vara en drivande kraft och resurs för lantbruket i det viktiga hållbarhetsarbetet där vi bland annat ska arbeta för att bli fossiloberoende. Min drivkraft är att vi tillsammans ska hitta hållbara lösningar som samtidigt är lönsamma, säger Ronnie. Ronnie delar sin tid mellan Energigården och det egna
Läs mer...

100 nya miljoner till solcellsstöd – Västra Götaland får mest!

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 100 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Länen med störst ansökningstryck får också störst pott. Allra mest får Västra Götaland, följt av Skåne och Halland. Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort över hela landet. Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen. Fördelning av stödet baseras på sökta medel i respektive län. Län med högst ansökningstryck får alltså mer pengar att fördela. Långt ifrån alla som ansökt kan räkna med stöd, hittills har ungefär var tredje ansökning som har kommit in till länsstyrelsen kunnat
Läs mer...

Forskare gör tumme upp för stubbrytning

Sedan några år tillbaka är marknaden för skogsbränsle, särskilt stubbskörd, stendöd i en stor del av landet, enligt en artikel i Land Lantbruk. Forskningen har ändå tuffat på och gör nu tummen upp för stubbar som energiråvara. Forskningen har pågått i åtta år och några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen – stubbskörd ger klimatnytta. Rätt utförd kan skörden begränsa spridningen av rotröta och den markstörning som blir följden av stubbskörd leder inte till ökad avgivning av växthusgaser. Forskarna har även sett att stubbskörd inte tycks påverka produktionen hos nästa trädgeneration. Liten
Läs mer...

Nya kalkyler för odling av energigrödor

Nu finns en uppdatering av Jordbruksverkets kalkyler för energigrödor att ladda hem. De visar inga större förändringar, mot tidigare. Det är bättre lönsamhet för spannmål och oljeväxter samt något sämre lönsamhet för de energigrödor som används till kraft- eller värmeproduktion. Läs mer här>>
Läs mer...